Komputerowe Wspomaganie i Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
Pro Soft BIO - Biuro Projektowe Śrubres - Firma Produkcyjno-Handlowa FDK - Fabryka Drewna Klejonego Pracownia Projektowa M103 GammaCad - dystrybutor programu AxisVM HMS PRO Development K+Architekci

Usługi świadczone przez DIT PRO

(aktualizacja: 24.03.2012 r.)

DIT PRO

Wersja DEMO v. 2018.01.20

(aktualizacja: 20.01.2018 r.)

Najnowsza wersja DEMO w dziale Pobierz.

Sposób wersjonowania wszystkich naszych programów/modułów uległ zmianie. Numer najnowszej wersji będzie zgodny z datą wygenerowania instalacji to jest:

kod v. rrrr.mm.dd

v - wersja
rrrr - rok (2018)
mm - miesiąc (01, ..., 09, 10, 11, 12)
dd - dzień (1-31)

Połączenia doczołowe

(aktualizacja: 03.01.2018 r.)W połączeniach doczołowych wprowadzono możliwość definiowania krótszej blachy doczołowej do wartości grubości półek belki

Zapoznaj się z możliwościami naszych programów

(aktualizacja: 02.12.2011 r.)

POLASTAL

Program do obliczania połączeń w konstrukcjach stalowych

Pakiet POLASTAL służy do obliczania połączeń w konstrukcjach stalowych. Pakiet ten może działać samodzielnie lub w połączeniu z programem ABC Rama 3D oraz ABC Obiekt 3D.
Pakiet składa się z 11 modułów obliczeniowych:
 • pręt - blacha węzłowa
 • belka - podciąg (zakładkowe): do kątowników , do blach , do żebra
 • belka - słup (zakładkowe): do kątowników , do blach , do kątowników i nakładek , do blach i nakładek
 • belka - belka (zakładkowe)
 • belka - słup (doczołowe)
 • belka - belka (doczołowe)
 • blacha - blacha
 • rurki
 • belka - blacha - podciąg
 • belka - blacha - słup
 • ściąg rurowy
Podczas obliczeń, które w zależności od typu połączenia przeprowadzane są na podstawie normy PN-90/B-03200 lub EN 1993-1-8:2006, sprawdzane są wszystkie warunki wytrzymałościowe poszczególnych elementów występujących w złączu, a także warunki geometryczne (m. in. rozstaw śrub). Zadaniem użytkownika jest wprowadzenie danych niezbędnych do przeprowadzenia obliczeń, czyli podanie rodzaju przekrojów, typu połączenia: śrubowe lub spawane, materiału oraz sił występujących w złączu. Dodatkowo użytkownik może ustawić język pracy, rodzaj notki obliczeniowej itp. W przypadku współpracy z programami ABC większość danych jest sczytywana bezpośrednio z konstrukcji, a praca użytkownika jest ograniczona do minimum.

Copyright © DIT PRO 2009-2019